Atk‎ > ‎Linux‎ > ‎

Remote Desktop

Raspberryn etätyöpöytä softa: xrdp
Rasbin etätyöpöytäyhteys KRDC:llä: pi@192.168.1.5:3389

Mikäli configure-debian ei toimi KDE käyttöliittymällä voidaan se käynnistää esim: gnome liittymään komennolla.
configure-debian -f gnome

sudo -s
apt-get install xrdp
apt-get install tightvncserver
reboot


sudo /etc/init.d/xrdp restart
sudo /etc/init.d/xrdp status

Connect from remote with KRDC
Comments