Ekowell

# Talologgerin sammutus
sudo svc -d /etc/service/taloLogger
# Talologgerin uudelleen käynnistys
sudo svc -u /etc/service/taloLogger
# Talologgerin status
svstat -d /etc/service/taloLogger
#Talologgeri.conf tiedoston muokkaus
sudo nano -w /home/talo/etc/taloLogger.conf

#Talologgerin päivitys ohjelman haku
sudo wget -O /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/upgrade_taloLogger.py; sudo chmod 755 /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py

Talologgerin päivitys
sudo /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py
#Lukee USB0 laitteelta datat fileen
jpnevulator --file output_file.txt --tty /dev/ttyUSB0 --read 

#USB laitteen määritykset
stty -F /dev/ttyUSB0
Comments