Raspberry WLAN

# Raspberryn USB WLAN Conffi

# Raspberryn coffausohjelman ajo
sudo raspi-config

#Raspberryn rebootti
sudo reboot (tai sudo shutdown -r now)

#Raspberryn sammutus
sudo halt (tai sudo shutdown -h now)

# Muokkaan verkkolaitteiden konffi tiedosto seuraavaksi (sudo nano /etc/network/interfaces)

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp


# Muokkaa salauksen määrittely seuraavasti: (sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf)

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="WLAN REITITTIMEN NIMI"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="PASSWORD"
}
#Linukassa Porttiskannaus onnistuu seuraavasti nmap -sP 192.168.1.1/24 #WIFI USB Donglen ajuripäivitys sudo wget http://dl.dropbox.com/u/80256631/install-rtl8188cus-latest.sh -O /boot/install-rtl8188cus-latest.sh
sudo /boot/install-rtl8188cus-latest.sh #Näyttää asennetut modulit lsmod # näyttäää määritetyt verkkoyhteydet ifconfig #näyttää vain wlan0 yhteyden tiedot ifconfig wlan0 #näyttää langattomat verkkoyhteydet iwconfig #Näyttää Wifi laitteet lsusb


WLAN virransäästö pois päältä
Luo tiedosto: sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
Lisää rivi: # Virransäästö pois päältä options 8192cu rtw_power_mgnt=0
Tallenna ja boottaa
Ctrl + X
sudo reboot Tarkista virranhallinnan tila: cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt
Kun virranhallinta on pois päältä arvo = 0.
#Raspberryn päivitystä sudo apt-get update sudo apt-get upgrade #Langaton verkko ylös-alas sudo ifdown wlan0 sudo ifup wlan0
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# iface eth0 inet static
# address 192.168.1.151
# broadcast 192.168.1.255
# netmask 255.255.255.0
# network 192.168.1.0
# Gateway 192.168.1.1
# dns-nameservers 192.168.1.1


STAATTINEN IP
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.173
broadcast 192.168.1.255
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Comments