Atk‎ > ‎Linux‎ > ‎

Verkko

ifconfig

sudo /etc/init.d/networking stop
sudo /etc/init.d/networking start
sudo /etc/init.d/networking restart

ifup wlan0
ifdown wlan0

kate /etc/network/interfaces


Seuraa verkkoliikenteen nopeutta
speedometer -l  -r eth1 -t eth1 -m $(( 1024 * 1024 * 3 / 2 ))


Tarkista mitkä laitteet verkosta löytyy: nmap -sP 192.168.1.0/24
Tarkemmat tiedot laitteesta: nmap -sV -vv -PN 192.168.1.168

Tarkista oletus yhdyskäytävä (Default Gateway):  ip route | grep default
Tulostuu jotain seuraavaa:
root@DEBIAN:/home/mika# ip route | grep default
default via 192.168.1.1 dev eth0 

192.168.1.1 = Default Gateway


Verkkoliikenteen seuraaminen
tcpdump -i eth0

Tehokkaampi verkkopingaus:Fping – A High Performance Ping Tool for Linux
fping -a -s -g -r 1 192.168.1.0/24Comments