Pakettien hallinta

apt-get

apt-get install <package_name>

apt-get update #päivittää pakettivarastotiedot

apt-get upgrade #asentaa saatavilla olevat päivitykset

apt-get check #päivittää pakettivarastotiedot ja tarkistaa riippuvuudet

apt-get -f install #korjaa rikkinäiset paketit

apt-get autoclean #poistaa asennuspaketit jotka ei ole asennettuna

apt-get clean #poistaa kaikki asennuspaketit pakettivälimuistista

apt-get remove <package_name> #poistaa paketin

apt-get purge <package_name> #poistaa paketin ja siihen liittyvät asetustiedostot

apt-get autoremove #poistaa paketit joita ei enää tarvita riippuvuuksien vuoksi

dpkg -l | grep '^rc' | awk '{print $2}' | xargs dpkg --purge #poistaa kaikki asetustiedostot joiden ohjemia ei ole asennettu

Jos pakettilähdetiedostot menee lukkoon seuraavasti: E: Lukkotiedostoa /var/lib/apt/lists/lock ei voitu avata - open (13 Lupa evätty) niin poista pakettilähdelistaukset seuraavasti:

rm /var/lib/apt/lists/* -vf

apt-get update

Puhtaalta pöydältä aloitus voinee auttaa

sudo rm -rf /var/lib/dpkg/updates/*

sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*

sudo rm /var/cache/apt/*.bin

sudo apt-get clean

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get update

sudo dpkg --configure -a

sudo apt-get install -f

EPÄVIRALLISIA OHJELMALÄHTEITÄ DEBIANIIN

https://wiki.debian.org/UnofficialRepositories

RPM (RedHat package manager)

rpm -qa kernel\* | sort näytä asennetut kernel* paketit ja shortaa ne

rpm -e poistaa yhden tai useamman paketin järjestelmästä

URPMI

Asentaaksesi / poistaaksesi paketteja läytyy sinun olla

superuser käyttäjänä

urpmi paketti (asenna paketti)

urpme paketti (poista paketti)

urpmq peketti (paketin etsintä)

urpmq -i paketti (paketin tiedot)

urpmf tiedosto (etsi tiedosto)

urpmi.update -a

urpmi –-auto-update

urpmi –auto-update -v

urpmi –auto-select

urpmi –clean –auto-update

urpmq –sources miro

urpmi pakettien hallinnan komentorivin ohejeistusta

URPMI - paketti listaukset

http://urpmi.mandriva.ru/en/index.html

http://easyurpmi.zarb.org/