Remote Desktop

Raspberryn etätyöpöytä softa: xrdp

Rasbin etätyöpöytäyhteys KRDC:llä: pi@192.168.1.5:3389

Mikäli configure-debian ei toimi KDE käyttöliittymällä voidaan se käynnistää esim: gnome liittymään komennolla.

configure-debian -f gnome

sudo -s

apt-get install xrdp

apt-get install tightvncserver

reboot

sudo /etc/init.d/xrdp restart

sudo /etc/init.d/xrdp status

Connect from remote with KRDC