Raspberry WLAN

# Raspberryn USB WLAN Conffi

# Raspberryn coffausohjelman ajo

sudo raspi-config

#Raspberryn rebootti

sudo reboot (tai sudo shutdown -r now)

#Raspberryn sammutus

sudo halt (tai sudo shutdown -h now)

# Muokkaan verkkolaitteiden konffi tiedosto seuraavaksi (sudo nano /etc/network/interfaces)

auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

auto wlan0

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

# Muokkaa salauksen määrittely seuraavasti: (sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf)

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

network={

ssid="WLAN REITITTIMEN NIMI"

proto=RSN

key_mgmt=WPA-PSK

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

psk="PASSWORD"

}

#Linukassa Porttiskannaus onnistuu seuraavasti nmap -sP 192.168.1.1/24 #WIFI USB Donglen ajuripäivitys sudo wget http://dl.dropbox.com/u/80256631/install-rtl8188cus-latest.sh -O /boot/install-rtl8188cus-latest.sh

sudo /boot/install-rtl8188cus-latest.sh #Näyttää asennetut modulit lsmod # näyttäää määritetyt verkkoyhteydet ifconfig #näyttää vain wlan0 yhteyden tiedot ifconfig wlan0 #näyttää langattomat verkkoyhteydet iwconfig #Näyttää Wifi laitteet lsusb

WLAN virransäästö pois päältä

Luo tiedosto: sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf

Lisää rivi: # Virransäästö pois päältä options 8192cu rtw_power_mgnt=0

Tallenna ja boottaa

Ctrl + X

sudo reboot Tarkista virranhallinnan tila: cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt

Kun virranhallinta on pois päältä arvo = 0.

#Raspberryn päivitystä sudo apt-get update sudo apt-get upgrade #Langaton verkko ylös-alas sudo ifdown wlan0 sudo ifup wlan0

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

# iface eth0 inet static

# address 192.168.1.151

# broadcast 192.168.1.255

# netmask 255.255.255.0

# network 192.168.1.0

# Gateway 192.168.1.1

# dns-nameservers 192.168.1.1

STAATTINEN IP

auto lo

iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.173

broadcast 192.168.1.255

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1