Ekowell

# Talologgerin sammutus

sudo svc -d /etc/service/taloLogger

# Talologgerin uudelleen käynnistys

sudo svc -u /etc/service/taloLogger

# Talologgerin status

svstat -d /etc/service/taloLogger

#Talologgeri.conf tiedoston muokkaus

sudo nano -w /home/talo/etc/taloLogger.conf

#Talologgerin päivitys ohjelman haku

sudo wget -O /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/upgrade_taloLogger.py; sudo chmod 755 /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py

Talologgerin päivitys

sudo /home/talo/bin/upgrade_taloLogger.py

#Lukee USB0 laitteelta datat fileen

jpnevulator --file output_file.txt --tty /dev/ttyUSB0 --read

#USB laitteen määritykset

stty -F /dev/ttyUSB0