Super User

SuperUser Mode

Komentoikkunassa SuperUser modeen siirtyminen: su

tämän jälkeen anna SuperUser salasana

Lisä feature

su

visudo

root ALL=(ALL:ALL) ALL

<username> ALL=(ALL:ALL) ALL

adduser mika sudo

Ota omalle käyttäjätilillesi sudo oikeudet session ajaksi.

sudo -s

Aja toimintoja Dolphinissa Roottina:

Asenna: kde-rootactions-servicemenu

Lisää hiiren oikealla napilla avattavaan menuun Open as Administrator

Tee tiedosto DolphinAsRoot.desktop kansioon ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus/

editoi tiedoston sisällöksi:

[Desktop Entry]

Actions=root

Icon=system-file-manager-root

MimeType=inode/directory

ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin

Type=Service

X-KDE-Priority=TopLevel

X-KDE-StartupNotify=false

[Desktop Action root]

Exec=/usr/bin/pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY KDE_SESSION_VERSION=5 KDE_FULL_SESSION=true dolphin

Icon=system-file-manager-root

Name=Open as administrator