Raspberryn SD korttiasennus

#Katso että tarkistussumma matchaa

sha1sum ~/2012-12-16-wheezy-raspbian.zip

#Katso mitkä levyjärjestelmät on liitetty

df -h

#Irrota mountattu SD kortti

umount /dev/sdd1

#Kopioi levykuva SD kortille

dd bs=4M if=~/2012-12-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdd

#Putsaa levy cache ennen SD kortin irrotusta

sync

Upgrade packages

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && reboot

Upgrade firmware

sudo rpi-update && reboot

or

sudo apt-get install rpi-update

Konfiguroi Raspiasennus työkalulla

sudo raspi-config