Virtualisointi

Winkkaria testiin:

https://dev.windows.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/#downloads

Add certain system time: https://winaero.com/blog/how-to-set-the-bios-date-in-virtualbox/

VIRTUAL BOX

Virtual Box Addons

install needed packets

apt-get install dkms build-essential linux-headers-'uname -r'

sh ./VBoxLinuxAdditions.run

Reboot virtualmachine

Että saat USB 2@3 tuet päälle asenna lisäpaketti "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" virtualboxiin.

Ja sitten vielä pitää lisätä itsesi käyttäjäksi virtualbox user grouppiin:

sudo usermod -a -G vboxusers $USER

Mikäli ongelmia toiminnnassa:

apt-get remove virtualbox-dkms

apt-get install virtualbox-dkms

apt-get install linux-headers-`uname -r` dpkg-reconfigure virtualbox-4.2

VirtualBox

Virtuaalineen kloonaaminen:

Mene kansioon jossa VirtualBoxin .vdi imaget on

(/home/user/.VirtualBox/HardDisks/)

VBoxManage clonevdi XP.vdi XP2.vdi

Jos Virtual Boxin asennuksessa tulee virheilmoitus: Kernel driver not installed (rc=-1908)

Asenna "virtualbox-dkms" paketti uudelleen ja aja roottina "modprobe vboxdrv".

Muuta HDD:n koko 12 Gigaan (Vaatii partition muuttamisen myös virtuaalikoneessa)

VBoxManage modifyhd /path/image.vdi --resize 12000

Vaihda UUID

VBoxManage internalcommands sethduuid /path/image.vdi

Asenna laajennuspaketti komentorivillä:

VBoxManage extpack install --replace Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack

Vmwaren postossa ongelmia:

sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq vmware-player

Ja jos tuokaan ei auta, laita:

Koodia:

sudo killall vm*

(tappaa, kaikki vm alkuiset prosessit)

ja sitten koitat vielä poistaa. Ensin aptitudella, ja sitten dpkg:llä noiden

ensimmäisten kohtien mukaan.